Naar de inhoud springen

Auteur: admin

21 July 2023

Lieve familie en vrienden,
Dit is mijn laatste update. Eerder schreef ik dat ik de website zou gebruiken maar die slipt snel dicht met Russische spam en die heb ik niet goed bijgehouden.
Mijn ziekte heeft de wedstrijd bijna gewonnen. De resterende tijd is zeer kort.
Ik dank jullie allen voor de vriendschap en de inspiratie, de mooie dingen die we samen hebben beleefd en jullie steun tijdens het laatste jaar aan Patricia en mij. Het leven is mooi geweest. Ik ben dankbaar.
Via deze weg neem ik alvast maar afscheid. Het ga jullie goed.

Veel liefs, Peter en Patricia


Dear family and friends,
This is my final update. Earlier, I mentioned that I would use the website, but it quickly became overwhelmed with Russian spam, and I haven’t kept it up-to-date.

My illness has almost won the battle. The remaining time is very short. I want to thank all of you for your friendship and inspiration, the beautiful moments we have shared together, and your support to Patricia and me during this past year. Life has been beautiful, and I am grateful.
Through this message, I bid farewell in advance. Take care and be well.

Love, Peter and Patricia

Een reactie plaatsen

16 May 2023

Lieve familie en vrienden,
Dit is de vierde update over m’n ziekte. De vorige keer schreef ik over mijn plan om een goede conditie op te bouwen voor de operatie. Dat is helaas niet gelukt. Het oncologische avontuur krijgt een grimmiger beloop. De laatste weken verliepen met steeds meer problemen, vooral van de longen. We hebben net gehoord dat de tumor zich uitbreidt en er meer uitzaaiingen zijn. Operatief verwijderen van de primaire tumor is helaas geen optie meer. Mijn oncoloog stelt nu een modernere behandeling voor, met biologicals, maar we weten dat ik daarmee de wedstrijd niet ga winnen; hopelijk zal ik tijdelijk iets opknappen.
Het is jammer. Patricia en ik hadden nog veel plannen en we wilden graag nog heel lang samen opa en oma zijn. We gaan ons nu maar concentreren op de tijd die rest.
Vooralsnog maken we even pas op de plaats. We hopen dat er snel weer genoeg energie is om jullie te ontmoeten.
Veel liefs, Peter en Patricia

Dear family and friends,
This is the fourth update on my illness. Last time I wrote about my plan to get in good shape for the operation. Unfortunately, that did not work out. The oncological path takes a grimmer course. The last few weeks passed with increasing problems, especially of the lungs. We just heard that the tumour is spreading and there are more metastases. Surgical removal of the primary tumour is no longer an option. My oncologist is now proposing a more modern treatment, with biologicals, but we know I’m not going to win this match; hopefully it will relieve some complaints temporarily.
It is regrettable. Patricia and I still had many plans and the ambition to be grandparents together for a long time to come. We will now concentrate on the time that remains.
For the time being, we’re just taking a step back. We hope that soon there will be enough energy to meet you again.

Lots of love, Peter and Patricia

2 Reacties